Difference between revisions of "Drift/Web"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (5 revisions)
 
(Added English translation)
 
Line 1: Line 1:
 +
[[#Maintenance/Web|English]]
 +
 
Denne siden inneholder diverse informasjon om webserveren for PVVs brukere.
 
Denne siden inneholder diverse informasjon om webserveren for PVVs brukere.
  
Line 57: Line 59:
 
Filen lages i katalogen til scriptet som skal kjøres.
 
Filen lages i katalogen til scriptet som skal kjøres.
  
* [http://php.net/error_reporting Liste hva slags verdier error_reporting kan ha]
+
* [http://php.net/error_reporting Liste over hva slags verdier error_reporting kan ha]
 +
 
 +
= Maintenance/Web =
 +
 
 +
This pabe contains various information on the web-server for PVVs users.
 +
 
 +
= PHP-configuration =
 +
 
 +
== Loading of URLs with fopen() and such ==
 +
 
 +
Because the loading of files from an URL by fopen(), include(), and similar functions in PHP is a huge security risc it is disabled at PVV from the 7. of April 2006. It means that you no longer can do things such as  <pre><nowiki>
 +
$fp = fopen("http://www.foo.com/data.txt", "r")
 +
 
 +
or
 +
 
 +
include("http://www.foo.net/include.html").
 +
</nowiki></pre>
 +
 
 +
If you are dependent on loading webpages or files from other web-servers you hereafter have to use functions such as fsockopen() or similar to fetch files from other machines, to get files from other machines, for an instance:
 +
<pre><nowiki>
 +
<?php
 +
 
 +
function get_url($host, $path, $port = 80) {
 +
 
 +
  $fp = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 5.0);
 +
  if (!is_resource($fp)) {
 +
    return $errstr;
 +
  }
 +
 
 +
  // Send request
 +
  fputs($fp, "GET $path HTTP/1.0\nHost: $host:$port\n\n");
 +
 
 +
  // Skip HTTP-header
 +
  while (!feof($fp)) {
 +
    $line = fgets($fp, 1024);
 +
    if (trim($line) == '') break;
 +
  }
 +
 
 +
  // Read body
 +
  $body = '';
 +
  while (!feof($fp)) { $body .= fgets($fp, 1024); }
 +
 
 +
  fclose($fp);
 +
 
 +
  return $body;
 +
}
 +
 
 +
print get_url("www.pvv.ntnu.no", "/");
 +
?>
 +
</nowiki></pre>
 +
 
 +
== Displaying of error messages ==
 +
 
 +
By default php error messages are not shown. For error messages to be shown, make the file .htaccess with the following content:
 +
 
 +
<pre><nowiki>
 +
php_flag display_errors on
 +
php_value error_reporting E_ALL
 +
</nowiki></pre>
 +
 
 +
The file must be made in the catalog of the script that is to be run.
 +
 
 +
* [http://php.net/error_reporting List of what kind of values error_reporting can have]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 16:31, 12 August 2014

English

Denne siden inneholder diverse informasjon om webserveren for PVVs brukere.

PHP-konfigurasjon

Lasting av URLer med fopen() o.l.

Fordi lasting av filer fra en URL via fopen(), include() og tilsvarende funksjoner i PHP er en stor sikkerhetsrisiko er dette slått av på PVV fra og med 7. april 2006. Det vil si at du ikke lenger kan gjøre fing som

$fp = fopen("http://www.foo.com/data.txt", "r")

 eller

include("http://www.foo.net/include.html").

Dersom du er avhengig av å laste websider eller filer fra andre webservere må du heretter bruke funksjoner som fsockopen() e.l. for å hente filer fra andre maskiner, f.eks.:

<?php

function get_url($host, $path, $port = 80) {

 $fp = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 5.0);
 if (!is_resource($fp)) {
  return $errstr;
 }

 // Send request
 fputs($fp, "GET $path HTTP/1.0\nHost: $host:$port\n\n");

 // Skip HTTP-header
 while (!feof($fp)) {
  $line = fgets($fp, 1024);
  if (trim($line) == '') break;
 }

 // Read body
 $body = '';
 while (!feof($fp)) { $body .= fgets($fp, 1024); }

 fclose($fp);

 return $body;
}

print get_url("www.pvv.ntnu.no", "/");
?>

Visning av feilmeldinger

I utgangspunktet er ikke php-feilmeldinger vist. Til at feilmeldinger skal vises, lag filen .htaccess med følgende innhold:

php_flag display_errors on
php_value error_reporting E_ALL

Filen lages i katalogen til scriptet som skal kjøres.

Maintenance/Web

This pabe contains various information on the web-server for PVVs users.

PHP-configuration

Loading of URLs with fopen() and such

Because the loading of files from an URL by fopen(), include(), and similar functions in PHP is a huge security risc it is disabled at PVV from the 7. of April 2006. It means that you no longer can do things such as

$fp = fopen("http://www.foo.com/data.txt", "r")

 or

include("http://www.foo.net/include.html").

If you are dependent on loading webpages or files from other web-servers you hereafter have to use functions such as fsockopen() or similar to fetch files from other machines, to get files from other machines, for an instance:

<?php

function get_url($host, $path, $port = 80) {

 $fp = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 5.0);
 if (!is_resource($fp)) {
  return $errstr;
 }

 // Send request
 fputs($fp, "GET $path HTTP/1.0\nHost: $host:$port\n\n");

 // Skip HTTP-header
 while (!feof($fp)) {
  $line = fgets($fp, 1024);
  if (trim($line) == '') break;
 }

 // Read body
 $body = '';
 while (!feof($fp)) { $body .= fgets($fp, 1024); }

 fclose($fp);

 return $body;
}

print get_url("www.pvv.ntnu.no", "/");
?>

Displaying of error messages

By default php error messages are not shown. For error messages to be shown, make the file .htaccess with the following content:

php_flag display_errors on
php_value error_reporting E_ALL

The file must be made in the catalog of the script that is to be run.