Drift/ToDo

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 02:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Forslag til prosjekter for eksamensprokrastinatorer:

  • Flytte databaseserverne (mysql og postgres) fra verden til en bedre boks, muligens en av 450ene vi fikk fra Sun.
  • Flytte brukerweb fra bacchus.
  • Innføre kerberos
  • Pakke CA-sertifikatet vårt inn i en debianpakke for lettere installasjon
  • Installere CA-sertifikatet vårt på alle PVV-maskinene. (kan det rdsistes?)