Drift/Salt

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 19:56, 22 August 2015 by Ilsegv (talk | contribs) (Create page, documenting the first steps in setting up salt)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Salt er, som Drift/Puppet, et system for å distribuere filer og sørge for at maskiner har samme oppsett.

Sette opp ny salt minion

Installasjon

$ apt-get install salt-minion
$ ssh root@salt.pvv.ntnu.no
salt-master# salt-key -L
salt-master# salt-key -a hostname.pvv.ntnu.no
salt-master# salt '*' test.ping

Hvis alt har har gått bra, vil pingtesten gi true for maskinen din nå. Hvis ikke, kjør service salt-minion status som root på din nye minion for å få hint om hva som er galt. Konfigurasjonsfilen til salt ligger i /etc/salt/minion.

Legge til nye filer