Difference between revisions of "Drift/Salt"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Temporairly added more stuff about SLS)
(Added information on salt-states. For now only considers installing packages, should also look at enforcing running states and distributing files from states.)
Line 55: Line 55:
 
== States og håndheving ==
 
== States og håndheving ==
  
Salt oppererer med SLS filer (<b>S</b>a<b>L</b>t <b>S</b>tate) for å holde orden på reglene for distribusjon og hvordan disse skal håndheves. Legg SLS filene i <code><nowiki>/srv/salt/</nowiki></code>. En av de viktigste SLS filene er <code><nowiki>/srv/salt/top.sls</nowiki></code> da den spesifiserer hvilke SLS filer som skal anvendes på hvilke minions.
+
Salt oppererer med SLS filer (<b>S</b>a<b>L</b>t <b>S</b>tate) for å holde orden på reglene for distribusjon og hvordan disse skal håndheves. Legg SLS filene i <code><nowiki>/srv/salt/</nowiki></code>. En av de viktigste SLS filene er <code><nowiki>/srv/salt/top.sls</nowiki></code> da den spesifiserer hvilke SLS filer som skal anvendes på hvilke minions. (Alle sls-filene er på salt-master.)
  
 
For eksempel hvis vi har SLS filene:
 
For eksempel hvis vi har SLS filene:
 
<pre>
 
<pre>
 
/srv/salt/top.sls
 
/srv/salt/top.sls
/srv/salt/ssh.sls
+
/srv/salt/common/init.sls
/srv/salt/workstations/init.sls
+
/srv/salt/common/packages.sls
/srv/salt/workstations/admin.sls
+
/srv/salt/sl_eksempel.sls
/srv/salt/example/init.sls
 
 
</pre>
 
</pre>
  
 +
La så filene se slik ut:
 +
<pre>
 +
#top.sls:
 +
base:
 +
  '*':
 +
    - common
 +
  'roles:desktop':
 +
    - match: grain
 +
    - sl_eksempel
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
#common/init.sls:
 +
include:
 +
  - common.packages
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
#common/packages.sls:
 +
vim:
 +
  pkg:
 +
    - installed
 +
grep:
 +
  pkg:
 +
    - installed
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
#sl_eksempel.sls:
 +
sl:
 +
  pkg:
 +
    - installed
 +
</pre>
 +
 +
Hva filene sier:
 +
* <code><nowiki>top.sls</nowiki></code> sier at at alle maskiner skal få staten som er spesifisert i 'common'. Siden 'common' er en mappe og ikke en SLS fil vil det implisitt bety at staten som er gitt i <code><nowiki>common/init.sls</nowiki></code> brukes istedenfor.
 +
** Den sier også at alle maskiner som matcher grainen <code><nowiki>roles:desktop</nowiki></code> skal ha staten spesifisert i <code><nowiki>sl_eksempel.sls</nowiki></code>
 +
* <code><nowiki>common/init.sls</nowiki></code> starter med å ved includen si at alt som er i <code><nowiki>/srv/salt/common/packages</nowiki></code> også skal kjøres i tillegg til innholdet den har (som for dette eksempelet er ikke noe mer)
 +
* <code><nowiki>packages.sls</nowiki></code> sier at to pakker, vim og grep, skal være installert på alle maskiner som hører til staten.
 +
* <code><nowiki>sl_eksempel.sls</nowiki></code> sier at pakken sl skal være installert.
 +
 +
For at minionsene skal gå inn å sjekke hvilke states de skal ha, og anvende dem, kjør:<br>
 +
<code><nowiki>salt '*' state.highstate</nowiki></code><br>
 +
på salt-master.
  
 
== Nyttige kommandoer og syntax ==
 
== Nyttige kommandoer og syntax ==
 +
 +
Viktig om syntax:
 +
* All indentering er med mellomrom da tabs ser ut til å krasje, to ser ut til å være standard
  
 
Hvordan kopiere enkeltfiler ad-hoc fra salt-master til minions:<br>
 
Hvordan kopiere enkeltfiler ad-hoc fra salt-master til minions:<br>

Revision as of 23:24, 18 September 2015

Salt er, som Drift/Puppet, et system for å distribuere filer og sørge for at maskiner har samme oppsett.

Sette opp ny salt minion

Installasjon

$ apt-get install salt-minion
$ ssh root@salt.pvv.ntnu.no
salt-master# salt-key -L
salt-master# salt-key -a hostname.pvv.ntnu.no
salt-master# salt '*' test.ping

Hvis alt har har gått bra, vil pingtesten gi true for maskinen din nå. Hvis ikke, kjør service salt-minion status som root på din nye minion for å få hint om hva som er galt. Konfigurasjonsfilen til salt ligger i /etc/salt/minion.

Et kjent problem er at dns-oppsettet vårt ikke lar salt-minion finne salt-masteren vår med standardinnstillingene. Løsningen på dette er å legge til master: lommel i /etc/salt/minion.

I tilfellet man endrer hostname på en minion, gjør følgende for å få det oppdatert i salt: Stop salt-minion på den berørte maskinen. Slett nøkkelen til maskinen fra salt-master ved å kjøre salt-key -d minion_id på salt-masteren. Slett /etc/salt/minion/minion_id. Start salt-minion service-en. Autoriser den nye nøkkelen med det nye navnet i salt-master.

Husk å legge nyoppsatte maskiner til i riktige grains (grupper).

Legge til nye filer

Salt sin autmagi fungerer best når filer ligger i /srv/salt/ på master. For å spesifisere hvilken fil det er man har lyst til å bruke i kommandoer refferer til dem med salt://path/in/srv/salt.

Distribuere mapper

Lag en overordnet mappe som inneholder både mappen du ønsker å distribuere og en sls-fil i salt-mappen: /srv/salt/overordnet_mappe. Der legger du mappen du ønsker å distribuere, og lager en fil du kaller for init.sls. Den formateres slik:

/path/til/der/du/vil/at/mappen/skal/ende/opp/på/minions
 file.recurse:
 - source: salt://overornet_mappe/mappen_du_vil_distribuere
 - include_empty: True

For å så få distribuert mappen kjør følgende kommando: salt '*' state.sls overordnet_mappe

Grains

Salt kan bruke grains for å gjøre noe på en gruppe med maskiner. salt 'hostname*' grains.items viser alle grains hostname er med i. For eksempel kan man si salt -G 'os_familt:Debian' test.ping for å pinge maskiner som er basert på Debian.

For å legge en minion til en gruppe gjør følgende på minion-en:

Konfigurasjon

$ vim /etc/salt/grains

roles:
 - workstations
 - typing_machine

Når minions har blitt lagt til i roller er det viktig å huske på å synkronisere disse med masteren. Den letteste måten å gjøre det på er å kjøre salt '*' saltutil.sync_grains fra salt-masteren.

For å nå maskiner gjennom egendefinerte grains bruk salt -G 'attributt:verdi' kommando. Et eksempel er salt -G 'roles:workstation' test.ping.

States og håndheving

Salt oppererer med SLS filer (SaLt State) for å holde orden på reglene for distribusjon og hvordan disse skal håndheves. Legg SLS filene i /srv/salt/. En av de viktigste SLS filene er /srv/salt/top.sls da den spesifiserer hvilke SLS filer som skal anvendes på hvilke minions. (Alle sls-filene er på salt-master.)

For eksempel hvis vi har SLS filene:

/srv/salt/top.sls
/srv/salt/common/init.sls
/srv/salt/common/packages.sls
/srv/salt/sl_eksempel.sls

La så filene se slik ut:

#top.sls:
base:
 '*':
  - common
 'roles:desktop':
  - match: grain
  - sl_eksempel
#common/init.sls:
include:
 - common.packages
#common/packages.sls:
vim:
 pkg:
  - installed
grep:
 pkg:
  - installed
#sl_eksempel.sls:
sl:
 pkg:
  - installed

Hva filene sier:

 • top.sls sier at at alle maskiner skal få staten som er spesifisert i 'common'. Siden 'common' er en mappe og ikke en SLS fil vil det implisitt bety at staten som er gitt i common/init.sls brukes istedenfor.
  • Den sier også at alle maskiner som matcher grainen roles:desktop skal ha staten spesifisert i sl_eksempel.sls
 • common/init.sls starter med å ved includen si at alt som er i /srv/salt/common/packages også skal kjøres i tillegg til innholdet den har (som for dette eksempelet er ikke noe mer)
 • packages.sls sier at to pakker, vim og grep, skal være installert på alle maskiner som hører til staten.
 • sl_eksempel.sls sier at pakken sl skal være installert.

For at minionsene skal gå inn å sjekke hvilke states de skal ha, og anvende dem, kjør:
salt '*' state.highstate
på salt-master.

Nyttige kommandoer og syntax

Viktig om syntax:

 • All indentering er med mellomrom da tabs ser ut til å krasje, to ser ut til å være standard

Hvordan kopiere enkeltfiler ad-hoc fra salt-master til minions:
salt-cp "*" /path/to/file/on/salt/master /path/to/file/on/minions

Hvordan kjøre kode på minions:
salt "*" cmd.run "ps -e | grep salt"

For å kjøre på enkeltmaskiner istedenfor alle eller grains skriv inn navnet istedenfor "*". Eksempel:
salt maskinnavn.pvv.ntnu.no cmd.run "ps -e | grep salt"

For å sjekke om en pakke er installer og hvilken versjon den har:
salt "*" pkg.version "grep"

For å installere eller oppgradere en pakke:
salt maskinnavn.pvv.ntnu.no pkg.install sl

For å avinstallere en pakke:
salt maskinnavn.pvv.ntnu.no pkg.remove sl

For å se salt-pkg kommandoer:
salt maskinnavn.pvv.ntnu.no pkg. og spam tab.