Drift/Pakkeinstallasjon

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 22:04, 25 February 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Installasjon av programvare på de ulike OS-ene vi drifter.

Debian / Ubuntu

Oppdater pakkeliste:

aptitude update

Søk etter pakker:

aptitude search <tekst>

Vis info om pakke:

aptitude show <pakke>

Installer pakker:

aptitude install <pakke>

Gentoo

Søk etter pakker:

emerge --search <søkestreng>

Vis hva som vil installeres:

emerge -pv <pakke>

Installer pakker:

emerge <pakke>

DragonFly

Installer pakker:

pkg_add ftp://ftp.pvv.ntnu.no/pub/DragonFly/packages/pkgsrc-current/DragonFly/1.4.0-RELEASE/i386/All/<pakke>

FreeBSD

vet ikke Verbatim(:-()

NetBSD

vet ikke Verbatim(:-()