Drift/Pakkeinstallasjon

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 18:12, 8 February 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Installasjon av programvare på de ulike OS-ene vi drifter.

Debian / Ubuntu

Søk etter pakker:

aptitude search <tekst>

Installer pakker:

aptitude install <pakke>

Gentoo

Installer pakker:

emerge <pakke>

DragonFly

Installer pakker:

pkg_add ftp://ftp.pvv.ntnu.no/pub/DragonFly/packages/pkgsrc-current/DragonFly/1.4.0-RELEASE/i386/All/<pakke>

FreeBSD

vet ikke Verbatim(:-()

NetBSD

vet ikke Verbatim(:-()