Drift/Oppsett av ny maskin

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 20:11, 13 April 2021 by Pederbs (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
 • installer debian fra minnepen eller netboot
  • still inn ønsket hostname
  • sett pvv.ntnu.no som søkedomene
  • sørg for at sshd blir installert
 • legg til maskinen i DNS
 • logg inn på salt-master og legg maskinen til i netgroup
  • sørg for at homepvv (microbel) har hentet denne endringen i salt.

kjør denne på maskinen du setter opp:

https://gist.github.com/pbsds/7aff00a88f6e36b6b5c7e5ff21af2630


TODO: host denne fila på pvv, gjør endringer foreslott i kommentarfeltet