Difference between revisions of "Drift/Mediawiki"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(quick)
 
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Flytting av mediawiki =
+
= Endringer i mediawiki =
  
<pre>
+
Endre sidebar her [[MediaWiki:Sidebar | her]].
knakelibrak:~# aptitude install mediawiki
 
</pre>
 
  
Kopier over:
 
<pre>
 
/etc/apache2/sites-enabled/wiki.pvv.ntnu.no
 
/etc/apache2/ssl/
 
/var/www/wiki.pvv.ntnu.no/
 
/var/lib/mediawiki/extensions/
 
/root/pwauth_2.3.8-1_i386.deb
 
</pre>
 
  
Mulig du må redigere litt i /etc/apache2/sites-enabled/wiki.pvv.ntnu.no
+
= Flytting av mediawiki =
  
<pre>
+
Mediawiki kjører nå på [[Maskiner/Spikkjeposche]], og blir oppdatert med pakkebehandlere.
knakelibrak:~# dpkg -i pwauth_2.3.8-1_i386.deb
 
knakelibrak:~# a2enmod ssl
 
knakelibrak:~# a2ensite wiki.pvv.ntnu.no
 
</pre>
 

Latest revision as of 19:42, 16 February 2021

Endringer i mediawiki

Endre sidebar her her.


Flytting av mediawiki

Mediawiki kjører nå på Maskiner/Spikkjeposche, og blir oppdatert med pakkebehandlere.