Drift/Maskininstallasjon

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 01:02, 31 March 2007 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
 • Sett opp DNS på dvask
 • Sett fast IP som i DNS
 • installer NIS, autofs og rdistd.
  • NIS domain: pvv
  • Fremgangsmåte for Debian:

aptitude install nis autofs rdistd mkdir -p /store/bin ln -s /usr/bin/rdistd /store/bin

 • Fiks /etc/nsswitch.conf:

passwd: compat nis group: compat nis

 • Logg inn på malina og legg til boksen i netgroup:

cd /var/yp vi src/netgroup /usr/ccs/bin/make

 • Kopier /root/.ssh/authorized_keys fra en annen maskin som virker
 • Logg inn på bacchus og sett opp rdist:

cd /local/adm/rdist co -l Distfile.head # Legg til boksen vim Distfile.head make ./Rdist -m maskin ci -u Distfile.head