Drift/Mail/Procmail

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 20:18, 26 April 2010 by Knuta (talk | contribs) (utdatert-syntaks oppdatert)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OBS! Denne siden er utdatert.

Merk at denne informasjonen gjelder mailsystemet som ble brukt inntil 24. februar 2006, og kun er interessant for historikerne blant oss. For informasjon om mailfiltrering i det gjeldende mailsystemet, se siden Innkommende mail.

Ettersom PVV benytter Qmail må procmail kalles på en litt annen måte enn det som står beskrevet i manualsiden.

Etter at du har opprettet en .procmailrc legger du følgende inn i .qmail på hjemmekatalogen din (ikke .forward på PVV):

| preline procmail -Ytf- || exit 111

Merk også at Qmail setter inn headeren Delivered-To i all mail. Dette er ofte en sikrere header å benytte til filtrering enn To og Cc. Eksempel på filtrering av lista aktive@pvv inn i egen folder.

:0:
* ^(Delivered-To|To|Cc): aktive@pvv
aktive