Drift/Mail/Innkommende mail

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 22:43, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (8 revisions)
Jump to navigation Jump to search

Om filen .forward

Mail leveres i utgangspunktet til `$MAIL`, typisk filen `~/Mailbox`. Ved hjelp av filen `.forward` kan du styre hvor og hvordan posten leveres selv. Denne siden gir en enkel innføring i filformatet. For en detaljert beskrivelse, se exim-dokumentasjonen.

Filformat

Det er tre hovedtyper linjer som brukes i `.forward`. Disse er lokal og ekstern videresending, kjøring av program, og levering til en fil eller folder. Linjene kan kombineres fritt.

Viktig: Ved bruk av `.forward` leveres mail ikke til standard mailboks. Hvis du vil f.eks. videresende og samtidig ha normal levering må du spesifisere begge i filen.

Eksempel (noe overdrevet):

johndoe@example.com
\johndoe
|/usr/bin/procmail
|/usr/bin/maildrop
/home/pvv/d/johndoe/mail/INBOX
/home/pvv/d/johndoe/Maildir/

Videresending

Videresending gjøres ved å skrive en epostadresse (ekstern) eller en `\` (backslash) etterfulgt av et brukernavn (lokal).

Eksempler:

johndoe@example.com
\johndoe

Kjøring av program

Du kan sende mailen til et program ved å sette inn en `|` (pipe) og så kommandoen. Bruk full path til den kjørbare filen.

Eksempler:

|/usr/bin/procmail
|/usr/bin/maildrop

Dette brukes vanligvis for å sende mail til et program som gjør Drift/Mail/Mailfiltrering:mailfiltrering.

Levering til fil eller folder

Du kan levere noe til en egendefinert mailboks ved å skrive full path og navn på en fil eller folder. Ting som `$HOME` og `~/` vil ikke fungere. For bruk av maildir uten avansert filtrering med program, er levering til ~/Maildir/ egnet.

Eksempler:

/home/pvv/d/johndoe/mail/INBOX
/home/pvv/d/johndoe/Maildir/

Levering til fil er som regel best overlatt til systemet uten bruk av `.forward`, da standard mailboxnavn fungerer best med POP/IMAP.