Drift/Fedora

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 11:47, 21 August 2014 by Ilsegv (talk | contribs) (første kladd)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ilsegv holder fortsatt på å lage denne siden.

Midlertidig UID-hack

/etc/login.defs

Systemvariabler

Endring av locales:

localectl set-locale "LANG=nb_NO.utf8" "LC_MESSAGES=en_US.utf8" "LC_COLLATE=C"

Skriv til /etc/systemconfig/network-scripts/ifcgf-em1 eller lignende for å sette fast IP.

BOOTPROTO="static"
IPADDR="129.241.210...."
PREFIX0=25
DNS1="129.241.0.200"
DNS2="129.241.0.201"
DOMAIN="pvv.ntnu.no"
GATEWAY0="129.241.210.129"
( IPv6 magi )

Pakker som trenger å bli installert

yum install nfs-utils pam_krb5 krb5-workstation

Rdist

Kerberos