Difference between revisions of "Drift/Fedora"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(→‎Systemvariabler: Bedre dokumentasjon på nettverkskonfigurasjon)
(→‎Systemvariabler: Oppdater IPv6 default gateway)
Line 21: Line 21:
 
DOMAIN="pvv.ntnu.no"
 
DOMAIN="pvv.ntnu.no"
 
IPV6ADDR=2001:700:300:1900::X/64
 
IPV6ADDR=2001:700:300:1900::X/64
IPV6_DEFAULTGW=2001:700:1:4a00::1
+
IPV6_DEFAULTGW=2001:700:300:1900::1
 
IPV6_PRIVACY=no</nowiki></pre>
 
IPV6_PRIVACY=no</nowiki></pre>
  

Revision as of 15:28, 7 May 2016

ilsegv holder fortsatt på å lage denne siden.

Midlertidig UID-hack

/etc/login.defs

Systemvariabler

Endring av locales:

localectl set-locale "LANG=nb_NO.utf8" "LC_MESSAGES=en_US.utf8" "LC_COLLATE=C"

Skriv til /etc/systemconfig/network-scripts/ifcgf-em1 eller lignende for å sette fast IP.

ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="none"
IPADDR="129.241.210.X"
NETMASK="255.255.255.128"
GATEWAY="129.241.210.129"
DNS1="2001:700:0:ff00::1"
DNS2="2001:700:0:ff00::2"
DOMAIN="pvv.ntnu.no"
IPV6ADDR=2001:700:300:1900::X/64
IPV6_DEFAULTGW=2001:700:300:1900::1
IPV6_PRIVACY=no

Pakker som trenger å bli installert

Installer stuff

yum install nfs-utils pam_krb5 krb5-workstation rdist autofs openssh-server

Skru på kerberos-autentisering

authconfig --enablekrb5 --krb5realm=PVV.NTNU.NO --updateall

Få lommel:/root/rdist/{group.pvv,passwd.pvv.nohash} tilføyd til sine motpartene på den nye boksen. Ikke bruk rdist, det brekker grupper under GID 1000, som Fedora har mange av (og trenger for å boote ordentlig)

Rdist

Kerberos