Drift/Driftsmøter

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 14:37, 10 January 2022 by Torsteno (talk | contribs) (Created page with "Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene. * /2022-01-15")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene.