Drift/Brukerweb

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 01:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Primære mål er altså:

 • Få ting ryddig og oversiktlig
 • Gjør det mulig å reinstallere brukerweb-boksen kjapt og lettvint ved innbrudd uten å miste web som informasjonskanal eller øvrige tjenester (som f.eks. webmail).

Status nå

I dag har vi følgende web-relaterte domener:

 • wiki.pvv
 • www.pvv
 • $bruker.at.pvv
 • dev.pvv
 • rails.pvv

Status ønsket

www.pvv

 • Forside + tar over wikien
 • Uavhengig av brukerweb, uavhengig av NFS
 • Redirect: /webmail/ til webmail.pvv
 • Proxy: /~$bruker/ til folk.pvv

dev.pvv

 • Testing og utvikling
 • Todo: Analyse

webmail.pvv

 • Nytt: dedikert webmail
 • Nødvendigvis sårbar for NFS-rot

folk.pvv

 • Nytt: dedikert brukerweb
 • Nødvendigvis sårbar for NFS-rot
 • Primæraksess via /~$bruker/
 • /$bruker/ vil også fungere, usynlig via mod_rewrite
 • Liste over brukere med web på docroot?

pvv

 • Redirect: * til www.pvv

wiki.pvv

 • Redirect: * til www.pvv

$bruker.at.pvv

 • Fases ut
 • Ved spesielt ønske kan enkeltbrukere beholde domene som en redirect

rails.pvv

 • Fases ut
 • To treff de siste 12 månedene.
 • Om noen vil ta over drift og bruk kan sikkert noe ordnes

TODO og annet

 • Hexagon vil behandles som bruker. Bør gis et ugyldig brukernavn for å unngå kollisjoner (e.g. mer enn 8 tegn)
 • Det er tre synlige innganger til en bruker, redusere ved å bruke redirect på noen?
 • Hvordan går mod_proxy og SSL overens? Viktig for /~bruker/ fra www.pvv til folk.pvv

Oversikt over URLer

 • www.pvv.ntnu.no/ - Statiske sider
  • pvv.ntnu.no/$path -> www.pvv.ntnu.no/$path
 • www.pvv.ntnu.no/wiki/ - Wiki
  • wiki.pvv.ntnu.no -> www.pvv.ntnu.no/wiki/
  • wiki.pvv.ntnu.no/pvv/$path -> www.pvv.ntnu.no/wiki/$path
  • www.pvv.ntnu.no/disk -> www.pvv.ntnu.no/wiki/Diskjøp - Eksempel permaredirects
 • webmail.pvv.ntnu.no/ - Webmail
  • www.pvv.ntnu.no/webmail/$path -> webmail.pvv.ntnu.no/$path
  • I alle tilfeller, også http -> https
 • folk.pvv.ntnu.no/ - Brukerweb
 • folk.pvv.ntnu.no/~$bruker - Brukere
  • folk.pvv.ntnu.no/$bruker -> folk.pvv.ntnu.no/~$bruker
  • (usynlig) www.pvv.ntnu.no/$bruker -> folk.pvv.ntnu.no
 • dev.pvv.ntnu.no/ - Dev

Ting å se mer på:

 • Skal $bruker eller ~$bruker være primær?
 • Skal redirect fra den andre være synlig eller usynlig?
 • Er det andre redirects som bør være usynlige?
 • Hvordan skille brukere fra statiske sider, wiki, hexagon og annet på www.pvv

Implementasjon

 • www.pvv på tvilling
 • folk.pvv på berners-lee
 • webmail.pvv på tvilling (?)
 • dev.pvv på tvilling (?)
 • pvv, wiki.pvv og $bruker.at.pvv håndteres av tvilling

Logg

tvilling:/etc/apache2/sites-available# a2enmod proxy   
tvilling:/etc/apache2/sites-available# a2enmod proxy_http
tvilling:/etc/apache2/sites-available# vim ../mods-available/proxy.conf