Drift/Backuprutiner

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 20:41, 26 January 2021 by Torsteno (talk | contribs) (Created page with "= Backuprutiner = PVV har to backupdisker, hver på 10 TB. Tanken er at en tilhører leder og en tilhører driftskoordinator, de er hver ansvarlige for å ta backup hhv. høs...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Backuprutiner

PVV har to backupdisker, hver på 10 TB. Tanken er at en tilhører leder og en tilhører driftskoordinator, de er hver ansvarlige for å ta backup hhv. høst og vår.

Backupdiskene er kryptert med ytre rootpassord, og skal ikke lagres på Gløs.

Diskene er tenkt å ha et kryptert ZFS filsystem, dette er imidlertid ikke satt opp pga. mangel på kryptering i FreeBSDs ZFS.