Difference between revisions of "Drift/Backup"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (20 revisions)
m (Fjern unødvendige moin-lenker)
Line 23: Line 23:
 
#** Skriv inn liste over filer som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home.
 
#** Skriv inn liste over filer som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home.
 
# For å restore en hel mappe (IKKE rekursivt) fra en gitt dato:  
 
# For å restore en hel mappe (IKKE rekursivt) fra en gitt dato:  
#* Velg #10: "Find the <<Verbatim([[JobIds]])>> for a backup for a client before a specified time"
+
#* Velg #10: "Find the <<Verbatim(JobIds)>> for a backup for a client before a specified time"
#* Velg #11: "Enter a list of directories to restore for found <<Verbatim([[JobIds]])>>"
+
#* Velg #11: "Enter a list of directories to restore for found <<Verbatim(JobIds)>>"
 
#* Skriv inn liste over kataloger som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home. Underkataloger må skrives inn manuelt.
 
#* Skriv inn liste over kataloger som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home. Underkataloger må skrives inn manuelt.
 
# For å gjenopprette en katalogstruktur rekursivt:
 
# For å gjenopprette en katalogstruktur rekursivt:

Revision as of 13:27, 26 April 2010

Backup

Backup blir tatt av decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er nosferatu.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

For brukere som har store filer de ikke trenger backup av, spesielt store filer som endres ofte og derfor ofte vil bli tatt med i inkremetelle backuper, så kan de legge filene i ~/nobackup. Innholdet i den mappa vil da ikke bli tatt med i backup.

Backup blir tatt med rsync og ZFS. Et hjemmesnekret bash-script kjører rsync og kopierer filer til /backupz. Når rsync er ferdig tar et ZFS-snapshot.

Backupscript og backuper ligger i /backupz.

Gammelt system: bacula

Bacula er nå faset ut og tar ikke nye backuper. Det ligger fortsatt noen gamle backuper på nosferatu.

Restore

 1. logg på nosferatu og su til root
 2. Start bconsole
 3. Skriv: `restore`
 4. Velg restore-metode fra listen
  • For å restore en enkelt fil fra en gitt dato:
   • Velg #8: "Enter a list of files to restore before a specified time"
   • Skriv inn liste over filer som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home.
 5. For å restore en hel mappe (IKKE rekursivt) fra en gitt dato:
  • Velg #10: "Find the <<Verbatim(JobIds)>> for a backup for a client before a specified time"
  • Velg #11: "Enter a list of directories to restore for found <<Verbatim(JobIds)>>"
  • Skriv inn liste over kataloger som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home. Underkataloger må skrives inn manuelt.
 6. For å gjenopprette en katalogstruktur rekursivt:
 7. Husk å trykke enter en ekstra gang på slutten, så det blir en tom linje.
 8. Vent minst en halv time.
 9. Velg mappen filene skal lagres til.
 10. Sjekk at alt er riktig satt, feil kan du rette med 'mod'.
 11. Godkjenn kjøring av jobb.
 12. Vent på at dataen skal hentes ut fra backup.

Linker

Server-oppsett

Quirks

/var på nosferatu var for liten til at databasen som bacula bruker fikk plass der så /var/db/bacula er symlinket til /data/bacula.

De fleste diskene har bare en "tape" per disk, men disk11 (ad6?) har flere "taper". Dette er et forsøk på å unngå et litt data på slutten av disken hindrer at hele disken står ubrukt selv om det ikke er ledig plass igjen noe annet sted.

Starting services

Man starter bacula-fd på decibel med kommandoen: /usr/local/sbin/bacula-fd -v -d 5 -c /usr/local/etc/bacula-fd.conf

Ny disk

Hvis du skal legge til en disk for f.eks. Incr-0020:

 • Sett inn den nye disken med drivebaysaken slått av.
 • Slå på draivbæien.
 • Se hvilken device den får.
 • Gjør sånn mongo-bsd-formatering. (Et filsystem per disk er greit.) (newfs /dev/adX)
 • Sett den opp til å montere på /backup/diskX
 • Lag /var/backup/Incr-0020 som en symlink til /backup/diskX/Incr-0020
 • Gå inn i bconsole
 • Kjør label, velg Incr-poolen, skriv Incr-0020 (sånn ca., gidder ikke å sjekke rekkefølge nå)
 • Avslutt bconsole
 • Gå til /usr/local/etc
 • co -l bacula-dir.conf
 • Endre "Max Volumes" under Incr-poolen til 20
 • ci -u bacula-dir.conf
 • Drep og start på nytt alle bacula-relaterte prosesser

Sjekk at alle disker er montert opp på rett sted

Greit etter kjerneoppdatering blant annet.

nosferatu:/var/backup# for i in *-*; do echo $i; (cat $i |head -n1) >/dev/null; done