Diskplass

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:10, 9 November 2006 by Knuta (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hvor mye er standard diskplass?

Alle brukere av PVV har fått tildelt et hjemmeområde på diskene til PVV. Denne plassen er regulert med kvoter, og du kan når som helst øke kvoten din ved å Diskkjøp:bestille mer. Standard diskkvote er på 42 MB, men det er billig å kjøpe mer.

Husk at selv om hjemmeområdet er ditt eget, er det en del av PVVs disker, og NTNUs IT-reglement gjelder for all bruk av disken.

Hvor mye bruker jeg av min kvote?

For å sjekke hvor mye du bruker av diskkvoten din, kan du kjøre kommandoen uquota, som vist i eksemplet nedenfor:

decibel:~:(514)$ uquota
Du har brukt 523MiB av 2550MiB, eller 20.5%.
Du kan gå over kvoten din (max 125%) i opptil 7 dager.
decibel:~:(515)$

Som dere ser av eksemplet, så har denne brukeren kjøpt seg en noe større kvote for å ha litt å gå på! :-) Hvis du har brukt mer enn du burde, vil du her få en advarsel om at du er over kvoten din med en angivelse av hvor mange dager til du kan overstige kvoten. Så husk og sjekk i ny og ne hvis du er i faresonen.

Denne kommandoen skal kunne kjøres på de fleste av maskinene til PVV, men vil du være helt sikker på å finne den kan du kjøre det på bacchus eller decibel.

Hvis du er innlogget på decibel, så kan du også velge å kjøre kommandoen, quota, som vist nedenfor:

decibel:~:(519)$ quota -s
Disk quotas for user evenh (uid 20071):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/sda6  524M  2550M  3188M      7885    0    0
decibel:~:(520)$

Denne gir en liten annen stil på utskriften, og har den fordelen at hvis du er en drifter så kan du se på andre brukeres kvote. F.eks. ved å kjøre quota -s evenh.