Diskkjøp

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:41, 18 May 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Du er tildelt en del av plassen på diskene til PVV. Denne plassen reguleres med kvoter, og du kan når som helst øke kvoten din ved å bestille mer.

Selv om området er ditt eget, er den en del av PVVs disker. NTNUs IT-reglement gjelder derfor for all bruk av disken.

Kasserer/bruker-drift vil øke kvoter etter hvert som betalinger blir mottatt. (Vanligvis tar det minst en uke fra du betaler til vi får beskjed om det.)

For å bestille disk, betaler du inn pengar til PVVs konto. Se Kontaktinformasjon for kontonummer. Husk å merka innbetalinga med "disk" og brukernavnet ditt! IKKE skriv en lengre avhandling først, siden BBS har en uvane med å bare gi oss de første 15 bokstavene eller så.

Pris: NOK 50 per GiB. Minstebestilling er NOK 200. Priseksempler:

  • 4 GiB: 4 GiB * 50 NOK/GiB = NOK 200.
  • 10 GiB: 10 GiB * 50 NOK/GiB = NOK 500.
  • 20 GiB: 20 GiB * 50 NOK/GiB = NOK 1000.

Dersom du synes det går veldig lang tid før kvoten blir økt, så send mail til kasserer (MailTo(IKKETAMEGMED kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no)).