Dibbler

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Brukermanual

Om Dibbler

Dibbler er navnet på klienten til PVVVV, PVVs egen samspleisebod. Alle medlemmer i PVV kan opprette bruker gjennom Dibbler, og benytte seg av terminalen på PVVs lokaler.

PVVVV baserer seg på at medlemmer både skaffer og kjøper ut varer. Hver bruker har en kredittkonto som økes når man kjøper inn og senkes når man kjøper ut. Det er og mulig å overføre kreditt mellom brukere, samt å kjøpe/selge kontanter.

Brukere som har en kreditt under -100 kr betaler dobbel pris for varer, men utover dette er det ingen øvre eller nedre grense for kreditt.

Merk at økonomien i PVVVV er usikkret, hele systemet er basert på tillitt.


Regler for PVVVV

  • Regler for varer
    • Det er aldri lov å legge alkohol inn i Dibbler, dette er for å holde samspleiseboden lovlig.
    • Man skal ikke selge varer inn i Dibbler med profitt utover avrundingsfeil.
  • Regler for oppbevaring av mat
    • All mat som er gådt ut på dato kastes.
    • All privat mat må merkes med navn, ellers kan det kjøpes.


Brukergrensesnitt i Dibbler

Teknisk virkemåte

Planer for utvidelse

Økonomisk stabilitet