Databaser

From Programvareverkstedet
Revision as of 16:35, 12 August 2014 by Simongli (talk | contribs) (Added English translation)
Jump to navigation Jump to search

English

PVV har for tiden to database-tjenester, MySQL og PostgreSQL.

MySQL

Følg instruksjonen på http://infoweb.ntnu.no/utvikling+og+programmering/database/mysql.html - bare bytt ut "mysql.stud.ntnu.no" med "mysql.pvv.ntnu.no".

Linken over ser ut til å være død. Tilsvarende informasjon finnes her: http://itgk.idi.ntnu.no/notater/mysqlopprettebruker.php og her: http://itgk.idi.ntnu.no/notater/mysqltutorial.php

PostgreSQL

Du finner PostgreSQL-serveren på postgres.pvv.ntnu.no. Se PostgreSQL-siden for mer informasjon.

Databases

PVV at the moment has two database services, MySQL and PostgreSQL

MySQL

Follow the instructions at http://infoweb.ntnu.no/utvikling+og+programmering/database/mysql.html - just swap "mysql.stud.ntnu.no" with "mysql.pvv.ntnu.no".

The link above seems to be dead. Equivalent information can be found here: http://itgk.idi.ntnu.no/notater/mysqlopprettebruker.php and here: http://itgk.idi.ntnu.no/notater/mysqltutorial.php

PostgreSQL

The PostgreSQL server can be found at postgres.pvv.ntnu.no. See the PostgreSQL page for more information.