Common Lisp

From Programvareverkstedet
Revision as of 01:06, 26 August 2006 by Oysteini (talk | contribs) (emacs er ikke implementert i Common Lisp)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Møter

Flere PVVere har Common Lisp som sitt Favourite Pet Language. Vi har også planer om å kjøre møter for lisp-brukere ved ujevne mellomrom. Til nå har det vært to slike, med korte presentasjoner av SLIME, ASDF og webprogrammering i common lisp.

Bøker

PVV har noen av standard-bøkene om Common Lisp.

  • Practical Common Lisp
  • Ansi Common Lisp

Nett-ressurser

Programvare

GNU Emacs

Emacs er en editor som i stor grad er implementert i lisp. Den har derfor god innebygget støtte for redigering av lisp-kode. Killer-argumentet for å brukke emacs i stedet for vim eller andre editorer er likevel pakken SLIME.

SLIME - Superior Lisp Interaction Mode for Emacs

CL-implementasjoner

Allegro Common Lisp

CMUCL

SBCL

Eksempler