CERTsrapport/H2022

From Programvareverkstedet
Revision as of 11:35, 27 September 2022 by Adriangl (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Cert halvårsrapport h2022 Ett forholdsvis rolig halvår med få større hendelser.

Hendelser: Rotpassord lekket lokalt på pvv, ble byttet.