CERTsrapport/H2021

From Programvareverkstedet
Revision as of 18:04, 1 November 2021 by Torsteno (talk | contribs) (Created page with "Høsten 2021 tok Adrian over som leder av CERT, alle likte dette og synes det bør gjentas.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Høsten 2021 tok Adrian over som leder av CERT, alle likte dette og synes det bør gjentas.