CERT/PGP

From Programvareverkstedet
< CERT
Revision as of 19:58, 12 August 2015 by Ilsegv (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

PGP gjev gode og enkle mogleikar for sikker kryptering av data. Den kan lett integrerast med maillesare, og finst for fleire OS.

PGP er installert på alle PVVs maskiner.