Difference between revisions of "Budsjett/2014"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(begynnelse på forslag til budsjett 2014)
(No difference)

Revision as of 14:30, 13 February 2014

Forslag til budsjett 2014:

Inntekter
Støtte 0
Flaskepant 2500
Disksalg 7500
Medlemskontingent 10000
Renter 0
Sum inntekter 20000
Utgifter
Drift 3000
Bøker 2500
Hardware 10000
Abonnement 1000
Trivsel1 7000
Administrative utgifter 500
Sum utgifter 24000

Noter:

1: Vi planlegger å kjøpe nytt kjøleskap i løpet av året. Dette inngår i posten «Trivsel».