Difference between revisions of "Budsjett/2014"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m
m (formatering)
 
Line 54: Line 54:
 
Noter:
 
Noter:
  
1: Vi fikk 307.30 kr. i renter fra SpareBank 1 i 2013.
+
1: Vi fikk 307.30 kr. i renter fra SpareBank 1 i 2013.<br>
2: Vi planlegger å kjøpe nytt kjøleskap i løpet av året.  Dette inngår i posten «Trivsel».
+
2: Vi planlegger å kjøpe nytt kjøleskap i løpet av året.  Dette inngår i posten «Trivsel».<br>
 
3: Vi betaler 1350 kr. + transaksjonsutgifter til Danske Bank for bruk av konto.
 
3: Vi betaler 1350 kr. + transaksjonsutgifter til Danske Bank for bruk av konto.

Latest revision as of 15:39, 17 February 2014

Forslag til budsjett 2014:

Inntekter
Støtte 0
Flaskepant 2500
Disksalg 7500
Medlemskontingent 10000
Renter1 300
Sum inntekter 20300
Utgifter
Drift 3000
Bøker 2500
Hardware 10000
Abonnement 1000
Trivsel2 7000
Administrative utgifter 500
Bankutgifter3 1400
Sum utgifter 25400

Noter:

1: Vi fikk 307.30 kr. i renter fra SpareBank 1 i 2013.
2: Vi planlegger å kjøpe nytt kjøleskap i løpet av året. Dette inngår i posten «Trivsel».
3: Vi betaler 1350 kr. + transaksjonsutgifter til Danske Bank for bruk av konto.