Difference between revisions of "Brukshandlinger"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(skrivefeil)
m (21 revisions)
(No difference)

Revision as of 22:39, 5 March 2010

Brukshandlinger er her definert som enkelthandlinger en bruker kan ha lyst til å gjøre, for eksempel å endre passord, legge ut hjemmesider eller lignende.

Administrativ:

Koble til PVV:

Tjenester: