Bokhyllen/Worblehat

From Programvareverkstedet
< Bokhyllen
Revision as of 22:45, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (1 revision)
Jump to navigation Jump to search

Beskrivelse

Programvareverkstedet har en rekke bøker, og en konstant tilstrøm av nye. Teoretisk sett skal disse ryddes og kategoriseres jevntlig, men da dette ikke gjøres ofte nok kan det være et varig strev å finne ut hvor bøker står til enhver tid. Styret har derfor tatt initiativ til å opprette et biblioteksystem for å systematisere bøkene. Prosjektet har fått navn Worblehat etter en bibliotekar i Terry Pratchetts discworld serie.

Nedlagt arbeid

Styret og noen aktive har gjordt noe grunnarbeid på prosjektet. Man har i fellesskap funnet ut at de systemene som finnes der ute stort sett er for store, lukkede eller bruker for gammel programvare til å passe inn. Planen er derfor å utvikle systemet fra bunnen. Et ER-diagram har blitt formet. videre har man funnet ut at protokollen Z39.50 skal ligge i bunn.

Funksjonalitet

Man ønsker seg:

  • IRC-bot som kan søke på bøker
  • Web-grensesnitt

Repo

https://dev.pvv.org/svn/worblehat