Styretsrapport/V2011

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styret

Styret har det siste halvåret bestått av:

  • oysteini: leder
  • almelid: kasserer
  • andreao: sekretær
  • andrfla: styremedlem
  • torjehoa: styremedlem

Medlemmer

PVV har for øyeblikket 1376 aktive medlemmer, ifølge medlemsdatabasen:

horisont$ mdboh liste a b l | wc -l 1376

Arrangementer

PVV arrangerte fem kurs høsten 2010.

Fra begynnelsen av høstsemesteret har det vært spillkveld hver tirsdag i oddetallsuke; disse har vist seg å være populære.

I høst hadde vi også en driftsdugnad, som førte til at vi fikk rekruttert noen nye driftere, og at disse fikk prøve å fikse ting sammen med mer erfarne driftere.

I vår har vi hittil arrangert ett kurs, og planlagt to til. Vi planlegger også å ha en «hakkehelg» i mars, der det skal jobbes med PVV-programmeringsprosjekter.

Innføring av medlemsdatabase

Den nye medlemsdatabasen (MDB versjon OH) er tatt i bruk.

Den første Store Kontingentinnkrevingen[tm] vil skje Veldig Snart Nå[tm].

Prosjekter

almelid har jobbet litt med biblioteksdatabaseprosjektet (Worblehat).

Nye ting i oppholdsrommene

PVV har kjøpt nytt fjernsynsapparat, og skap til kopper o.l. Noen medlemmer har kjøpt en espressomaskin til PVV.