Styremøte/2022-10-04

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat - styremøte 04.10.22 kl 16:15

Innkalt

Innkalte Til stede
adriangl X
alekskn X
amalieem X
jonmro X
bjornoka X
felixalb X

Første møte med Jon som Leder

 • Styre skifte protokoller
  • Mangler Drive
  • Må sette opp epost-aliaser
  • Må oppdatere styre-info på wikien
  • Facebook
  • Admin på nettsiden
 • Lære opp Jon
  • Det tar vi fortløpende
 • Lukket styre saker
  • Utsettes til når Andrea er her
 • Gjennomgang av styrets rutiner
  • Møte
  • Sosiale arrangementer
  • Planlegge, announce og møte opp

Halvårsmøte

 • Erfaringer
  • Vi må huske å sjekke hvem som er tilstede og om de er medlemmer av PVV (slik at de har stemmerett)
  • Det fungerte ellers godt
  • Valgkommitte bør gjerne gjenta å finne referent før møtet
 • Alle papirer og filer på riktig plass
  • Referatet er ikke lagt inn
  • Vedlegg er følgelig heller ikke lagt inn

NTNU IT forandringer

 • Skumle nyheter fra OV
  • NTNU IT sikkerhet vil omstrukturere
  • Usikre maskiner (til linjeforeninger++) skal sikres
  • Kanskje slenges disse over på VM-er
  • Kanskje omstrukturerer de bare litt internt
  • Kanskje får vi lov til å gjøre våre egne ting hvis vi avtaler med dem
  • Bergenser i Fribyte hadde samme problem
   • De spurte universitetet og Uninett om egen avtale
  • Vi vet ikke når eller hvor eller noe som helst, egentlig
 • Sammarbeide med OV, NVG, Abakus, osv
  • OV var skeptisk til NVG da de sees på som en gjeng gamle gubber
  • Kanskje ikke samarbeide med Abakus og Tihlde, da disse er egentlig ikke så mye dataforening som øl-fokusert linjeforening
 • Drift bør ha fokus på sikkerhet
  • Oppdatering og sikkerhetssjekkrunde på agenda på driftsmøte
  • Finne ut av hva drift mener som kan og bør gjøres
 • Møte med OV
  • Mål: Planlegge hva vi kan gjøre
  • Kanskje sende felles skriv til NTNU IT
   • Mål: Finne ut hvordan vi bør skrive den
 • Sende heads-up til NVG når vi har fått tak i noe håndfast

Siden sist

 • Pågående saker
  • Penger fra IDI
  • Kurs
  • Lagerplass på Kalvskinnet

Framover

 • Hackekveld 15.10
  • Det må annonseres en gang
 • Evt. feiring av PVV bursdag overlates til neste styret.
  • Stiftelse er 14. oktober 1989
  • Vi kan hanke inn noen kakebakere
  • Vi kan kjøpe litt brus
  • Vi kan lage en mais quizz
 • D&D-kurs 13.10
  • Kurs-ansvarlig skal fixxe
 • ARM-bedpress en gang dette semesteret
 • Ernæring og helse (ikke fastsatt)
 • ITGK-kurs (dato pending)
 • Git-kurs (???)

Valg av styreroller

 • PR-ansvarlig
  • alekskn
 • Kurs-ansvarlig
  • adriangl
 • Referent
  • bjornoka
 • Nestleder
  • felixalb

Ønskelistebok

 • Audio-cue til når kaffen er ferdig
 • Don Libes - Exploring Expect
  • Sett; godkjent; skal skaffes
 • AA- og AAA-batterier til trådløse tastaturer ++
  • Sett; godkjent; skal skaffes

Eventuelt

 • Plakater og diverse til D&D-kurs
  • Skal lages og printes, ja.
 • Datamuseet
  • Det er låst
  • Er det ønskelig å få en guidet tour?
   • Ja, hvorfor ikke
   • Forslag om å sende epost og si “hei, vi har gjerne lyst til å se hva som er”
   • Foreslår PVV-arrangement (for medlemmer) med antallsbegrensning (15/20/25 personer)

Gjennomgang av forrige ukes TODO

 • adriangl
  • Trygle folk om kurs
   • Ja
  • Dra på Clas? (det er egentlig alles ansvar)
   • Nei
 • alekskn
  • Pushe announcements
   • Ja
  • Fortsette gensersalgplanlegging (bestillingsskjema)
   • Nei
  • Printe plakater
   • Ja
 • amalieem
  • Opprette kontakt med IDI (dette er vanskeligere enn å snakke med Mars-roveren)
   • Nei
  • Foreløpig regnskap og justering av budsjett
   • Ja
  • Få GNU-Cash i ikke-darkmode
   • Ja
  • Finde andtal medlæmmer
   • Fant et intervall, et sted mellom 24 og 58 nye medlemmer
 • jonmro
  • Ingenting
   • Nei, han sendte møteinnkalling
 • bjornoka
  • Preppe et referatdokument for halvårsmøtet
   • Ja
 • felixalb
  • phplix kan kanskje fikse brettspillkveldgreier på kalenderen, pwease?
   • Ja, men han outsourcet jobben til drift (v. Mr. Bjornoka)

TODO

 • adriangl
  • Trygle folk om kurs
 • alekskn
  • Pushe announcements
  • Fortsette gensersalgplanlegging (bestillingsskjema)
  • Printe plakater (kan hives på noen andre)
 • amalieem
  • Opprette kontakt med IDI (dette er vanskeligere enn å snakke med Mars-roveren)
  • Fortsette vipps-undersøking
  • Bestille boken fra ønskelisten
 • jonmro
  • Snakke med EDB’erne på OV ang. NTNU-IT-greiene
  • Skaffe quiz-master og kakebakere til bursdagsfeiring
 • bjornoka
  • Last opp halvårsmøteting til wiki
   • Lovendring, vedlegg og referatet
 • felixalb
  • Oppdatere styre-info på wikien
  • Fikse påloggingskredentialer til google-kontoen
  • Oppdatere protokoll for å oppdatere ytre rotpassord
  • Skrive opp oppmøte som punkt på dagsordensmalene til halvårsmøtene