Styremøte/2022-08-30

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat - styremøte 30.08.22 kl 16:15

Innkalt

Innkalte Til stede
adriangl X
alekskn X
amalieem X
andrph X
bjornoka X
felixalb X

Ryddedag

 • Trengs ryddedag mandag 5.09
  • Det er vedtatt

Halvårsmøte

 • Foreslår mandag 26.09
  • Kasserer er ikke tilgjengelig 26.09
  • Vi tar det tirsdag 27.09 i stedet
 • Saksliste senest 3 uker før, hvorav det kan bes om engelsk (utover lovverk) og andre saker senest 2 uker før.
 • Lov §3 på wiki er ikke endret fra 10 medlemmer til 2 x styremedlemmer. Må fikses.
  • adriangl fikser
 • Konflikt mellom lovverk og praksis for revisor. Lov sier halvår, men revisor har blitt valgt på årlig basis.
  • Finner ingen referat med valg av revisor på høstsemester.
  • Vi foreslår endring til at det velges på årsbasis, på vårsemesteret.
   • Formulering må skrives.
 • Kan revisor være styremedlem?
  • Revisor kan være styremedlem, men ikke-styremedlemer bør foretrekkes.

Oppdatering IDI

 • IDI er umulig å få tak i.. Ingenting har skjedd. Ingen dørtilgang eller støtte foreløpig.
  • IDI er notorisk for å ikke svare på epost.
  • Svar på telefon er usikkert.
  • Fysisk oppmøte er nok det beste.
   • amalieem skal dra bortom IDI

Fadderuke

 • Omtrentlig bruk vs. budsjettert til neste møte
  • 15-20k er første estimat
  • Resten av bilagene skal sendes inn fortløpende
 • Opptelling av nye medlemmer til neste møte
 • Generelt veldig bra oppmøte.
 • Hvordan fungerte det å ha og være fadderansvarlig?
  • Informasjonsflyt kunne vært bedre, spesielt i starten
  • Erfaringsdokument skal skrives
  • En eller to ekstra personer bør involveres i planleggingen for å sørge for redundans i tilgjengelighet av informasjon
 • Erfaringsnotat til git

PVV sin Dibblerkonto

 • Har vært brukt for å kjøpe ut
  • Sjokolade til sofatrekkvasking
  • Kontanter når det er for mye
  • Snacks til diverse små arrangementer
  • Ting til stand
 • Beholdning bør synke i takt med antall t-skjorter

Gensere + klistremerker

 • 50 x 50 mm klistremerker? 500?
  • 500 stk skal bestilles, felixalb fixxer.
 • Få i gang gensersalg
  • Forhåndsbestilles med frist for innbetaling før vi bestiller
  • Årlig eller halvårlig bestilling, sannsynligvis er årlig god nok
  • Forhåndsbestilling åpner i september; slutter i oktober; bestilling kommer frem ila. november

Ønskelistebok

 • Luft på boks
  • Sett; godkjent; skal kjøpes
 • Antistatisk armbånd
  • Sett; godkjent; skal kjøpes
 • Krittpenn
  • Sett; avvist; personlige effekter
 • Skjermrens
  • Sett; godkjent; skal kjøpes
 • Lampe til hyllene
  • Sett; avvist; ikke særlig forsvarlig
 • Spisepinner
  • Sett; avvist; kommer ikke til å bli vasket
 • Superlim
  • Sett; avvist; blir 2-komponent i stedet
 • Lærertyggis
  • Sett; godkjent; allerede anskaffet
 • Tux-drakt til PR
  • Sett; avvist
 • Skohorn
  • Sett; avvist; det vi har fungerer, men vi tar imot donasjoner
 • Zalo
  • Sett; godkjent; skal kjøpes

Eventuelt

 • Pride-greien 10. september
  • Banner?
   • Blått stoff med hvite malte bokstaver
   • 90 kr meteren på stoff og stil
  • Announcement for Pride-tog?
   • Det er tillatt

Gjennomgang av forrige ukes TODO

 • adriangl
  • Tigge Felix om han kan holde kurs
 • amalieem
  • Anskaffe stifter til svak hullepistol
  • Medlemsopptelling som sommerprosjekt
 • andrph
  • Dørtilgang til serverrom
  • Mase på IDI om penger
  • Git som sommerprosjekt (???)
 • bjornoka
  • Fadderkommittee skal fortsettes
   • Lol
  • Fadderfperiodeøkonomi skal utredes
   • Dobbel-lol
 • felixalb
  • Klistremerkebestilling skal gjøres
  • awk-magi for å fikse medlemsopptelling
  • Fikse rapportgreier for halvårsmøtet dersom dette ikke er gjort

TODO

 • adriangl
  • Dra på Clas og kjøpe ting
  • Trygle folk om kurs
 • alekskn
  • Planlegge gensersalg
 • amalieem
  • Utrede regnskap for fadderperioden
  • Opptelling av nye medlemmer
  • Snakke med IDI ang. penger og dørtilgang
 • andrph
  • Kalle inn til halvårsmøte
  • Formulere revisorendring
  • Kjøpe inn til banner
 • bjornoka
  • Erfaringsskriv fra fadderperioden
  • Kjøpe engangsbestikk og zalo
 • felixalb
  • Dra på Clas og kjøpe ting
  • Bestille klistremerker
  • Finne ut hvilke krav Vipps stiller
 • ALLE (til neste gang)
  • Vurdere Vipps
  • Utkjøp av t-skjorter