Maskiner/NyMaskin

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

For å legge inn ny maskin i Wiki følg følgende oppsett.

Oppsumering og annet om maskinen. Om maskinen har PVV oppsett med salt. Hvilket root som brukes.

== Maskinvare ==

Kort oppsummering.

* CPU: x
* x GB RAM
* x GB disk

== OS ==

Kjørende OS.

== Funksjon ==

Hva er funksjonen for den nye maskinen.

== Opphav ==

Hvor kom maskinen fra