Drift/Backuprutiner

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Backuprutiner

PVV har to backupdisker, hver på 10 TB. Tanken er at en tilhører leder og en tilhører driftskoordinator, de er hver ansvarlige for å ta backup hhv. høst og vår.

Backupdiskene er kryptert med ytre rootpassord, og skal ikke lagres på Gløs.

Diskene er tenkt å ha et kryptert ZFS filsystem, dette er imidlertid ikke satt opp pga. mangel på kryptering i FreeBSDs ZFS.