Diskkjøp

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search

English

Det er begrenset hvor mye Diskplass medlemmer av PVV har til rådighet i utgangspunktet. For å øke tildelt kvote, betales penger inn til PVVs konto. Se kontaktinformasjon for kontonummer. Husk å merke innbetalingen med "disk" og brukernavnet ditt! Ikke skriv en lengre avhandling først, siden BBS har en uvane med å bare gi oss de første 15 bokstavene eller så.

Pris: NOK 32 per GiB. Minstebestilling er 4 GiB.

Priseksempler:

  • 4 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 128
  • 10 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 320
  • 20 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 640

Kasserer eller noen i Drift kommer til øke kvoter etter hvert som betalinger blir mottatt. Vanligvis tar det minst en uke fra du betaler til vi får beskjed om det. Dersom det går veldig lang tid før kvoten blir økt, så send mail til kasserer (IKKETAMEGMEDkasserer AT pvv DOT ntnu DOT no).

Disk Purchase

Disk space members of PVV have at disposal is limited. To increase the allotted quota, money is paid to PVVs account. See the contact information for the account number. Remember to mark the payment with "disk" and your username! Don't write a longer dissertation first, because BBS (the payment system of Norwegian banks) has a bad habit of only giving us the first 15 letter.

Price: NOK 32 per GiB. The minimum order is 4GiB

Price examples:

  • 4 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 128
  • 10 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 320
  • 20 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 640

The treasurer or someone in maintenance will increase quotas as payments are received. Ordinarily it takes at least a week from you pay till we are notified of it. If it takes very long time before the quota is increased, then send an email to the treasurer (DONOTINCLUDEMEkasserer AT pvv DOT ntnu DOT no).