Thoa'ng Ma^y Bay
		  (Duc Huy, 1972)

Comment: ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c
     The Errors were corrected 9. Nov. 1999


| 4/4 | Nhi.p nha`ng


La^'y to^ng, no^'t: re   mi  #fa
          DDo+`i le^nh dde^nh ...


  D        |D  D         | D  D        | Em  | Em 
 DDo+`i le^nh dde^nh  tro^i gio`ng nu+o+'c   mo^.t thoa'ng ma^y bay
 Em      |A A        |A  A      | D  | D 
 Ti`nh ye^u o+i  xin du+`ng bu+o+'c   cha^n heo may
 D      |Dmaj7    | D7 D7     | G    | Gm
 Nga`y ho^m qua,    em ra ddi theo gio' tha phu+o+ng.
 Gm        |D  D         |A  A         |D |D 
 DDe^? la.i nhu+~ng   thu+o+ng cu`ng nho+'   tre^n con ddu+o+`ng

        |D  D         |D  D       | Em | Em 
 Ti`m vo`ng tay  trong cuo^.c so^'ng   tu+` ba^'y la^u nay
 Em       |A  A          |A  A      | D  | D
 Ti`m que^n la~ng   trong ru+o+.u dda('ng   trong co+n say
 D        |Dmaj7   | D7     | G   | Gm 
 Ngu+o+`i ye^u o+i     cho anh tha^'y em cu+o+`i
 Gm         |D  D       |A  A       |D  | D | Em
 DDu+`ng quay bu+o+'c   xin ti`nh ye^u   ghe' va`o ddo+`i


      Em    | A      A      | D           D   | Em
 Xanh xao trong ma`u ma('t hoang da.i in ve^'t tre^n ddu+o+`ng muo^n lo^'i
       Em    | A   A         | G  G   | D 
 Thoa'ng ma^y bay cuo^'i tro+`i cuo^.c ddo+`i va^~n tro^i  qua mau


 D       |D  D       |D   D        | Em | Em 
 Nga`y tho+ a^'u  dda^u co`n nu+~a   mo^.t thoa'ng ma^y bay
 Em      |A  A        |A  A      | D  | D  
 Ti`nh ye^u o+i   xin du+`ng bu+o+'c   cha^n heo may 
 D       |Dmaj7    |D7  D7        | G   | Gm 
 Mo^.t mi`nh to^i    dde^m nay bo'ng to^'i kho^ng te^n  
 Gm      |D  D      |A  A        | D  | D || 
 Cho+` em dde^'n   cho nga`y mai   he^'t u+u phie^`n.


 http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music