Bie^'t DDe^'n Thuo+? Na`o

    Tu`ng Giang

Comment: ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c

| 4/4 | Soul

La^'y to^ng, no^'t: la  mi   #mi #fa
          Phu't dda^`u ga(.p em ...


          |F#m       |C#m   | C#m
 Phu't dda^`u ga(.p em, tinh tu' quay cuo^`ng
         | D      | Dm          | A   | A
 Lo`ng ddang gia' ba(ng, bo^~ng nga^.p tra`n muo^n tia na('ng
       |F#m   |Bm         | D   | D
 Nghe bao xo't xa, vu.t bay theo ca'nh chim nga`n
          |A     |B7      |E  | E
 Du+`ng bu+o+'c no+i na`y, chi? co`n em vo+'i ta 

          |F#m        |C#m   | C#m
 Ngo+~ nga`ng nhi`n em nhu+ dda~ quen ro^`i
        | D       | Dm           |A   | A
 Ho?i em bie^'t cha(ng, nhu+~ng ba`ng hoa`ng gia(ng va^y ki'n
        |F#m     | Bm           | D    | D
 Nhu+ muo^n to'c ma^y quye^.n vu+o+ng ddo^i ma('t nhung huye^`n
          | E7       | E7         |A
 Mo^.ng u+o+'c dda^y ro^`i  Sao nga.i ngu`ng vu+o+ng trong ta


|D       | D     |Dm            | A
  Bao dde^m co^ ddo+n, mie^n man vo+'i nie^`m thu+o+ng nho+'
|A      |C#7  |F#7         |G
  Suy tu+ a^u lo, men thuo^'c dda('ng tre^n mo^i
|G       | D     |Dm         | A
  DDa~ xo't xa nhie^`u ma` sao no'i kho^ng ne^n lo+`i
|A        | F      | E7       |A   | A
  DDa`nh xin o^m tro.n mo^'i u hoa`i trong ta^m tu+


          |F#m          | C#m   | C#m
 Bie^'t thuo+? na`o que^n, que^n he^'t u+u phie^`n
         |D    | Dm           | A   | A 
 DDe^? tho^i xo't xa, dde^? ba`ng hoa`ng kho^ng va^y ki'n
         |F#m   | Bm         | D   | B7
 Bao nhie^u u+o+'c mo+ ro^`i dda^y se~ ke^'t ne^n lo+`i
          | E        | E7     | A 
 Mo^.ng u+o+'c mo^.t nga`y tho^i ddo+.i cho+` ta co' nhau http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music