Bie^?n Nho+'
   Trinh Cong Son

Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m tu+` ta^.p nha.c: Tuyen Tap Tinh Ca 23 - Minh Tan 

 | 4/4 | Cha^.m 

La^'y to^ng, no^'t: Mi  La La La 
          Nga`y mai em ddi

       |Am     A7        |Dm
 Nga`y mai em ddi bie^?n nho+' te^n em go.i ve^`
              |E7
 Go.i ho^`n lie^~u ru~ le^ the^
               |Am
 Go.i bo+` ca't tra('ng dde^m khuya
       |C     Dm              |E7
 Nga`y mai em ddi ddo^`i nu'i nghie^ng nghie^ng ddo+.i cho+`
    F          |Dm
 So?i dda' tro^ng em tu+`ng gio+`
              |E7
 Nghe ho^`n nhi.p cha^n bo+ vo+ ...

       |Am     A7        |Dm 
 Nga`y mai em ddi bie^?n nho+' em quay ve^` nguo^`n
                 |E7
 Go.i tru`ng du+o+ng gio' nga^.p ho^`n
              |Am
 Ba`n tay cha('n gio' mu+a sang
       |C     Dm           |E7 
 Nga`y mai em ddi tha`nh pho^' ma('t dde^m dde`n va`ng
    F          |Dm
 Ho^`n le~ nghie^ng vai go.i buo^`n
    F       E7      |Am
 Nghe ngoa`i bie^?n ddo^.ng buo^`n ho+n ...


 A7     |Dm            |Am
 Ho^m nao em ve^` ba`n tay buo^ng lo^'i ngo~
    E7       |E7
 DDa`n le^n cung phi'm cho+`
            |E7
 Sa^`u le^n dda^y hoang vu ...


Ho+.p a^m co`n la.i nhu+ tre^n

 Nga`y mai em ddi bie^?n nho+' te^n em go.i ve^`
 Trie^`u su+o+ng u+o+'t dda^~m co+n me^
 Tro+`i cao ni'u bu+o+'c so+n khe^
 Nga`y mai em ddi co^`n dda' re^u phong u? buo^`n
 DDe`n pho^' nghe mu+a tuo^?i ho+`n
 Nghe ngoa`i tro+`i gia(ng ma^y luo^n
 
 Nga`y mai em ddi bie^?n co' ba^ng khua^ng go.i tha^`m
 Nga`y mu+a tha'ng na('ng co`n buo^`n
 Ba`n tay nghe ngo'ng tin sang
 Nga`y mai em ddi tha`nh pho^' ma('t dde^m dde`n va`ng
 Nu+?a bo'ng xua^n qua nga^.p ngu+`ng
 Nghe tro+`i gio' lo^.ng ma` thu+o+ng [HET]

 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music