WELCOME TO

ENTER - MOI VAO

(Vietnamese lyrics with guitar chords, tab)
(photo: www.aotrang.com)

"Ta(.ng rie^ng nhu+~ng ai tha^.t lo`ng - DDang co`n ha't ye^u thu+o+ng con ngu+o+`i"

(Xin Lam Nguoi Hat Rong, Tran Long An)