Omtale i Nationen 15.10.96 ved Idalou Larsen.

Forfatterne og bokklubbene

Forfatter Gert Nygårdshaug rettet lørdag et kraftig angrep mot norske aktualitetsbokklubber. Ifølge ham ødelegger bokklubbene markedet for alle de forfatterne som ikke blir utgitt i bokklubb.

Gert Nygårdshaug debuterte i 1981 med en novellesamling, og har siden skrevet 12 romaner og noen novellesamlinger. Han får gode kritikker for sine bøker, men er av en eller annen grunn aldri kommet ut i bokklubb - hvorfor er umulig å si, ikke minst fordi han henvender seg til et bredt publikum og attpåtil i den for tiden høyst populære kriminalsjangeren.

I en kronikk i Dagbladet lørdag, "Bokklubbenes dødsmarker", tar Gert Nygårdshaug opp situasjonen til de forfatterne som aldri kommer ut i bokklubb. Han mener at for dem er "markedet... borte. Bokklubbene har stjålet deres marked. De har aldri opplevd å få sitt produkt til salgs i de tre store supermarkedene som heter Bokklubben Nye Bøker, Dagens Bok og Cappelens Bokklubb". Hans konklusjon er klar: "Bokklubbsystemet bør øyeblikkelig saneres, slik at 300.000 nordmenn igjen kan velge sin litteratur utenfor påvirkningsapparatet til et økonomisk og markedsstyrt mediekonsern som bokklubbene springer ut av".

Gert Nygårdshaugs utspill har allerede vakt debatt, og ble i går drøftet både i "Her og nå" og i "Dagsnytt Atten".

Viktig debatt
- Gert Nygårdshaug fortjener all mulig støtte når han nå tar opp en debatt som bør reises med jevne mellomrom, sier direktør Anders Heger i Cappelen Forlag.

Gert Nygårdshaug er Cappelen-forfatter, og forlaget har dessuten to aktualitetsbokklubber i sitt konsern.

- Bokklubbene utgjør en så tung og viktig maskin at det er hevet over tvil at de har stor betydning for bokmarkedet. Bokklubbene sier selv at de gjennom sin virksomhet øker lesningen. Det har de rett i. Nedla vi bokklubbene, ville vi miste lesere. Men bokklubbene utgjør også et styrende element. De er et problem for bredden i bøkene leserne velger, men ikke for mengden mennesker som leser bøker. Ville leserne spre seg på flere titler dersom bokklubbene ble nedlagt? Det vet jeg ærlig talt ikke. Men hva bokklubbenes tittelvalg angår, utgjør nok bokklubbene den mest konservative delen av norsk bokbransje. De har en tendens til å basere seg på fjorårets suksesser, sier Anders Heger.

Bokklubbredaktørene
Hva er bokklubbredaktørenes svar på Gert Nygårdshaugs anklager?

- Vi i Nye Bøker mener at Gert Nygårdshaug snur saken på hodet, sier redaktør Knut Gørvell. - Bokklubbene stimulerer leselysten hos medlemmene. De som kjøper bøker hos oss, kjøper også bøker i bokhandelen. Vi vil påstå at folk leser mer takket være oss, og dette bekreftes også av forskningsrapporter. Dessuten kommer stadig flere norske forfattere ut i bokklubb, ikke minst fordi det nå finnes tre aktualitetsbokklubber. Og alle forfattere nyter godt av at enkelte blir gitt ut i bokklubb. Solidaritetstanken står jo sterkt hos norske forfattere, og en tredjedel av bokklubbforfatternes royaltyinntekter går til et fond i regi av Forfatterforeningen. Bokklubbene innbetaler årlig flere millioner til dette fondet.

Men hvis du har rett i at bokklubbene stimulerer leselysten, hvorfor selger da Gert Nygårdshaug færre eksemplarer av sine bøker i dag enn den gangen han debuterte og fremdeles var ukjent?

- Det gis ut langt flere bøker i dag enn i 1981. Dette kan føre til at gjennomsnittssalget på de enkelte titlene går ned, sier Knut Gørvell.

- I det store og det hele tjener de skjønnlitterære norske forfatterne på bokklubbene, mener direktør Ivar Tronsmo i Dagens Bok, - og med tre seriøse aktualitetsbokklubber kan de heller ikke klage over at det er for få norske forfattere som får sin sjanse i bokklubb. Problemet i dag er at boksalget per tittel har gått drastisk ned, og dette er rett og slett en krise som skyldes overproduksjon.

I Cappelens Bokklubb sier direktør Camilla Becker at bokklubbene er den mest effektive salgskanalen.

- Men bokklubbene kan maksimum gi ut 14-15 titler i året, og da sier det seg selv at det må en kvalitetsvurdering til. Vi er ikke i tvil om at bokklubbenes virksomhet bidrar til at folk leser mer, og vi vet at salg gjennom bokklubb øker salg i bokhandelen. Når Gert Nygårdshaug selger mindre av sine bøker i dag enn for 15 år siden, skyldes det nok at det i dag gis ut langt flere bøker. Men distribusjonen av bøker er et problem for forlagene, ikke for bokklubbene.


Torstein Sivertsen
03.11.96