Hovedoppgaver

Gro Skaflem har skrevet hovedoppgave - ved Nordisk Institutt, UIO - med tittelen: "Den paradoksale heilskapen : ei kvantefysisk reise gjennom eit mytisk landskap : ei tolking av Gert Nygårdshaug si bok Dverghesten."

Det samme har Anne Storuste gjort ved tidligere UNIT hennes oppgave het: "Om Dverghesten : en presentasjon og tolkning av Gert Nygårdshaugs "Dverghesten.""

Pia Solheim ved Statens bibliotek og informasjonshøgskole, har skrevet "Gert Nygårdshaug : en resepsjonsanalyse".

Lene Anikken Andreassen ved Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høyskolen i Oslo har skrevet hovedoppgaven Gert Nygårdshaug : en annerledes krimforfatter? (1998)

Mens Ragnhild Sæther ved samme institusjon har skrevet oppgaven: Gert Nygårdshaugs krimbøker med Fredric Drum og Skarphedin Olsen: typiske for den klassiske detektivhistorien? (1998)


Terje Røsten
09.01.00