Interju

Skriver for alvor

Intervju i Weekendavisen uke 3 2000 av Bo Bjørnvig.
Interview. Den norske forfatter Nygårdshaug om skabs-kristne, Vatikanets agenter, det uforklarlige og kritikernes berøringangst.

Jeg havde nok en mistanke om, at jeg ville møde en åndsbeslægtet efter at have læst i Provst Gotvins geometri, som handler om erotik og mystik på en velgørende rationel måde. Det vil sige, det mystiske eller det uforklarlige ses ikke som indgangen til en ny tro, men som indgangen til en ny viden. Ligesom erotikken ses, ikke som hindringen til å nå til viden, men som forutsetningen for den.

Den er ellers ikke de roller, erotik og mystik tildeles i vores kultur. De ses sædvanlig vis som fiender af viden og erkendelse - eller i bedste fald som noget, der til nød kan dyrkes ved siden af, når det ikke direkte ødelægger den rationelle erkendelse.

Men tværtimod siger altså Gert Nygårdshaug (f. 1946), som taler om det mystiske, uforklarlige og grænsevidenskabelige ganske uden fordomme, hvilket er ikke så lidt af en sjældenhet. Men hvorfor egentlig, hvorfor står fordommene i kø, når talen er om disse emner ?
- Er det ikke fordi de fleste har en eller anden skjult dagsorden. At de for eksempel er "skabs-kristne"?
Jo der er virkelig mange skabskristne blandt højlplacerede intellektuelle. Jeg forstod for eksempel ikke, da jeg talte med en af dem, at jeg ikke måtte sige at alt tydede på at der er intelligent liv i universet. Vi har gennom de seneste par år fået ny viden gennom Hubble-teleskopet, som har observert planeter omkring en halv snes stjerner så alt peger på at de fleste stjerner har planeter, og så er der jo uendelige muligheder i universet for udvikling af liv. Men det ville vedkommende ikke høre tale om - fordi personen var skabskristen, viste det seg.

Jeg har benyttet Ockhams ragekniv i min argumentation i romanen, det vil si skåret alle overflødige ting væk og er gået ind til kernen: Hvad er kristendommens budskab og er det den sandsynligste forklaring vi har i dag? Når vi for eksempel sammenligner med andre folke slags myter om guder, der er komet fra himlen. Det gælder også Det Gamle Testamente: Hvad er det for nogle "gudesønner" og "titaner", som nævnes der? Det har jeg spurgt mange præster om, og de kan ikke svare. Heller ikke når jeg spørger hvorfor Gud er et flertals-begreb i Det Gamle Testamente.

De Kristne i Norge problematiserer ikke, de tier. Deres våben er taushed. Hvilket nok skyldes at de ingen argumenter har. Heller ikke når jeg fortæller at Den Hellige Jacobs jordiske rester, som ligger i de kristnes næsthelligste by efter Jerusalem, Santiago de Compostella i Spanien er blevet datert med kulstof-14 og hofteskålen visde sig at være ca. 150 år gammel. Pave Johannes Paul 2 ville jo heller ikke svare på det, da han ble spurgt.

- Der tales her i landet om en genkristning af kulturen.
Det mærker vi også i Norge, og det mærkelige er at de unge kristne er stærk dogmatisk. De tror på Helvede, som vi ellers fikk afskaffet i Norge i 1915 efter en vuldsom offentlig debat.

Vikingeborgenes hemmelighed

- Hvordan reagerede anmelderns på dit angreb på kirken?
Ja, selv om det er den vigtigste problematik i bogen, er kritikerne skuffende nok gået uden om emnet. Avisen Vårt Land som svarer til jeres Kristeligt Dagblad satte både anmeldelsen af min bog og et interview men mig stort op uden at nævne mit opgjør med et ord! Og jeg blev godt gammeldags sur da en af de bedste anmeldere i Norge anmeldte romanen under overskriften "Herlig eventyrroman". Det er overhode ikke en eventyrroman. Det er et alvorligt ment forsøg på at skrive ned hvad vi ved i dag.
- Men den er jo også en yderst underholdende og stærk erotisk roman. Du synes at mene, at viden og erotik er to sider af samme sag. At det ene befordrer det andet?
- Absolutt, Gotvins erotiske vækkelse hører sammen med hans åndelige vækkelse. De to ting kan ikke adskilles. Hans store kærlighet, Lucienne, er jo en krevende kvinde, hun forlanger meget av den mand, hun skal have. Derfor forlanger hun også, at Gotvin løser den gåde, hun har stillet ham om, hvorfor de danske vikingeborge Trelleborg, Eskehom, Fyrkat og Aggerborg, ligger på em linie 325 gradet nordvest. Hvis han ikke kan finde ut af den dybere mening med denne placering, er han hende ikke værdig, og det mener hun helt alvorligt. Da han så løser gåden, falder hun fulstendig for han.
- Alt det mystiske og uforklarlige du forteller om katolske mirakler, Vatikanets agenter, de danske vikingborge og så videre - er det noget du undersøgt grundigt?
- Alt sammen, Gotvins undersøkelser skla tages alvorligt. Jeg abonnerer på en masse tidskrifter og udspørger eksperter. Alle tror, at glarmesteren Preben Hansson - som Gotvin flyver med for at se efter oldtids-spor fra luften - er en person jeg har opfundet. Men han eksiterer skam, og han skrevet en den bog, jeg nævner, "Og alligevel var de der", som udkom i 80erne. Det var han som opdaget at vikingeborgene lå langs linie.
- Har du udspurgt dasnke arkeologer?
Ja, men de ved ikke hvorfor borgene ligger således. De blir nærmest litt sure, når man spørger. Den eneste forklaring, de kunne komme med, var, at vikingeborgene er bygget oven på tidligere bygningsværker. De geometriske mønstre - de fire buttede tønder inden i fellerne - strammer heller ikke fra vikingtiden.

Pavens agenter

Min viten om den katolske kirke og Vatikanets agenter, fik jeg fra en gammel pater, som jeg mødte i Rom og havde en 10-15 samtaler med. Det var han, er forklarede om sin tvivl, og han, der leverede alle argumentene imod den kristen tro. Han kaldte Vatikanets agenter for inkvisitorene forlængede arm de bruger blot mere raffinerede metoder i dag. Ifølge ham er det agenterne, som fortæller kardinalene, hvilken pavekandidat de skal stemme på, Vatikanets efterretningstjenste er uhyre mangfuld - det er kommet frem efter Murens fald, at den havde agenter østpå. Og, fortalte pateren, ved hver eneste større arkæologiske udgravning er det mindst en agent til stede for å fjerne fund som går mot Skriftens ord.

I Vatikanes kælder ligger alt det, som ikke må komme frem. For eksempel næsten halvdelen af Dødhavsrullerne. "Du skulle se, hvad vi har", utbrød Pateren engang. Om Dødshavsrullerne sagde han for øvrigt : "De kommer til at ødelegge Den Katolske Kirke! - hvis de overhovedet eksisterer mere." Han var en større tvivler end jeg, og det er ham, min roman bygger på.

Hvorfor bliver folk overhovedet kristne i dag?
- Nogle bliver kristne fordi er er bange. Og egoister. De vil ikke dø uden at sikre seg en plads i himlen. Det gøre de ved at gøre gode gjerninger, som ikke-troende ikke belønnes for. Andre er humanister, de vil af ærligt hjerte hjælpe, og det gør de på mange måder, f.eks. gennom socialt arbejde med narkomaner eller ved at hjelpe mennesker igennom en stor sorg. Endelig er det teologerne - jeg må le - som skal gøre kristendommen moderne og køre motorcykel i lædertøj og spille rockmusik i kirken. Som den nye præst i bogen.

Men Bibelen er en strålende bog...


Terje Røsten
25.01.2k