English

All material is copyright © Ragnvald Larsen 1996, unless othervise stated. Please refeer to the sources page: http://www.pvv.unit.no/~ragnvald/Nidarosdomen/sources.html

Norwegian

Alt materiale tilgjengelig på disse sidene er © Ragnvald Larsen 199 6, om ikke annet er angitt. Se for p kildeoversikten: http://www.pvv.unit.no/~ragnvald/Nidarosdomen/sources.html

Avfotografering av dette stoffet, eller bruk i erhversøy emed, er ikke tillatt uten etter avtale. Før annen bruk gjres må utgiveren (Ragnvald Larsen) kontaktes. Materialet kan benyttes til undervisningsformål i skolesammenheng under forutsetning av at kilde oppgis.


Made by Ragnvald Larsen
ragnvald@stu d.ntnu.no