NSSF info


INFORMASJON OM NSSF

Hva er NSSF?

NSSF står for Norges SimuleringsSpill Forbund. Det er et forsøk på å organisere spillmiljøet i Norge i et landsomfattende forbund. NSSF har pr oktober 1995 36 spillklubber / spillkongresser / landsforeninger som medlemmer (for medlemsliste se NSSF bulletin nr 2-95). NSSF organiserer klubber og foreninger, ikke enkeltmedlemmer. Alle klubber som driver med brettspill, rollespill, levende rollespill, miniatyrer eller kortspill (Magic o.l) er velkomne som medlemmer. Ta i så fall kontakt med et av styremedlemmene:

Heikki Holmås
LTF-F
PB 8126 Dep
0032 OSLO
Johannes Berg
Tuengen Alle 10
0326 Oslo
Geir Aalberg
Friis gt 3
0187 Oslo
Alf Risberg
Hermann Foss gt 19
0171 Oslo
Tim Torvatn
Alfred Trøndsdalsv 19
7040 Trondheim
(Epost: Torvatn@oral.unit.no)
Hans Torvatn (leder)
Kirkegata 38
7014 TRONDHEIM
(Epost: Hans.Torvatn@ifim.sintef.no)
Du kan også nå oss ved å sende til Hexagon lista (Hexagon@pvv.unit.no)

Hvorfor NSSF?

Vi har laget et sett vedtekter og regler for organisasjonen. De sier litt om hva slags organisasjon vi prøver å bygge opp. Enkelt sagt er formålet for foreningen som følger:

Koordinere og informere spillmiljøet her i landet, slik at spillere over hele landet får best mulig anledning til å dyrke hobbyen sin.

Grovt sett ser vi i NSSF følgende oppgaver for et forbund:

 1. Holde medlemmene oppdatert om spillklubber og spillkongresser i Norge.
 2. Formidle informasjon om hva som skjer på spillfronten generelt.
 3. Arbeide for økonomisk støtte til spillklubber fra det offentlige.
 4. Gi råd om hvordan klubber og kongresser skal organiseres til de som måtte ønske det.
 5. Informere om spillhobbyen overfor fritidsklubber, forsvarets velferdstjeneste og andre organisasjoner som kan tenkes å være interessert i spill.
 6. Bidra til å skape et positivt bilde av spillhobbyen i media. (Se eget notat om dette.)
 7. Opprette et bibliotek for rollespill/rollelek scenarioer.
 8. Tilsvarende bibliotek med råd for å lage kostymer/våpen til rollelek.
 9. Orakeltjeneste for regel tolkning av spill.
 10. Forslag til turneringsreglement (Hvordan kåre vinnere, finalister o.l)
 11. Arrangere eventuelle Norgesmesterskap i spill.
 12. Rangeringssystem ala AREA som Avalon Hill har?
 13. Andre ting et landsomfattende spillforbund kunne ta seg av (Fortell hva)?
Dette er ganske mange oppgaver. NSSF kommer slett ikke til å klare å utføre alle sammen med en gang, i alle fall ikke uten at medlemsklubber og enkeltpersoner i klubbene øker sin innsats dramatisk. Vi vil imidlertid komme svært langt på veg om vi får i gang det spillblad prosjektet vi planlegger. Et spillblad vil kunne gi informasjon om hva som skjer i Norge og utlandet, være et forum for debatt, trykke rollespilscenarioer, drive orakeltjeneste, komme med råd og vink om organisering osv.

De viktigste arbeidsoppgavene er fremdeles informasjon og koordinasjon. Vi vil forsøke (gjerne i samarbeid med NRF-Nytt og andre forbund) å få i gang et nyhetsbrev ca fire ganger i året. Se de NSSF bulletinene som vi har laget for 1995. Å informere medlemsklubbene om klubber og arrangement vil ha første prioritet i arbeidet vårt.


Reglement
Bulletin 1-95
Bulletin 2-95
Bulletin 1-96
Pr for rollespill
Mail til Hans Torvatn
Last modified: Mon Jan 22 15:33:33 MET 1996