\n"; $nextnr = $nr + 1; $prevnr = $nr - 1; /* Her kommer oversikten over bildene (thumbs): */ $infofile = "info.txt"; print "

\n"; print " Fotoalbum: \n"; if (file_exists($infofile)) { readfile($infofile); } print "

\n"; $n = 0; while ($n <= $nr_max) { print " \"\" \n"; $n++; } // // //if($nr > $nr_min) //{ // print "[Forrige bilde] "; //} //else //{ // print "[Forrige bilde] "; //} // //# Selve html for bilde er også inni her, slik at det //# å trykke på bildet er det samme som neste. //if ($nr < $nr_max) //{ // print "[Neste bilde] "; // print "

"; // print ".$bilder[$nr].
\n"; //} //else //{ // print "[Neste bilde] "; // print "

"; // print ".$bilder[$nr].
\n"; //} // // // // // //#$utendscn = ereg_replace("dscn", "", $bilder[$nr]); //#$utendscn = ereg_replace("dscf", "", $utendscn); //#$utendscn = ereg_replace("DSC_", "", $utendscn); //#$utenjpg = ereg_replace("jpg", "", $utendscn); // //$utendscn = ereg_replace("dsc", "", $bilder[$nr]); //$utenjpg = ereg_replace("jpg", "", $utendscn); //#$utenjpg = ereg_replace("jpg", "", $bilder[$nr]); //$tekstfil = "$utenjpg"."txt"; //if (file_exists($tekstfil)) { // print "

\n"; // readfile($tekstfil); // print "

\n"; //} // //function printexif($jpgfile) //{ // $exiftagscmd = "/store/bin/jhead ".$jpgfile; // $exiftags = shell_exec($exiftagscmd); // $exiftagslines = explode("\n", $exiftags); // foreach ($exiftagslines as $line) { // $data = explode(":", $line, 2); // $exifdata[rtrim($data[0])] = $data[1]; // } // /* 7 is lower limit of exif fields necessary for choosing to print fields */ // if (count($exifdata) > 1) { // $spaces = "\n  \n"; // print "

"; // print $exifdata["Date/Time"]; // print $spaces; // echo preg_replace("/^.*35mm equivalent: (\d+mm).*$/", "$1", // $exifdata["Focal length"]); // print " (not 35mm equiv.)"; // print $spaces; // print preg_replace("/.*\((.*)\).*$/", "$1", // $exifdata["Exposure time"]); // print $spaces; // print $exifdata["Aperture"]; // print $spaces; //# print preg_replace("/^\s*(\d*)\s*$/", "ISO$1", $exifdata["ISO equiv."]); //# print $spaces; // print $exifdata["Camera model"]; // print "

\n"; // } //} // //printexif($bilder[$nr]); // //#print "

Bildeoversikt

\n"; //# //#$i=0; //# //#while ($i <= $nr_max) //#{ //# if ($i == $nr) { //# print "[".$bilder[$i]."] \n"; //# } //# else { //# print "[".$bilder[$i]."] "; //# } //# $i++; //#} // //$extrafile = "extra.txt"; //if (file_exists($extrafile)) { // print "

\n"; // readfile($extrafile); // print "

\n"; //} // //?>