Noe ala Homebrew computer club på Berkeley. Få til et fast møte en gang i måneden eller lignende hvor folk kan møte opp og vise frem et program de har lagd, eller bare prate litt om en ide de har angående et eller annet prosjekt relatert til programvareutvikling.

Sammenkomstene er ment å gi muligheten for et uoffisielt møte med andre som kanskje vil hjelpe til, har innspill til det du driver med, eller kanskje vil bruke det du har laget i sine egne prosjekter.

Ønsket er at personer skal kunne møte opp og snakke litt uten å ha meldt seg på noe sted, men det kan nok være en ide å ha noe planlagt til hvert møte. Kanskje to eller tre personer som vil vise frem tingene sine. Fremleggene trenger ikke være veldig langt, 5-10 min er sikkert mer enn godt nok. Diskusjonene som da oppstår rundt fremleggene er det vi ønsker å vektlegge.


Eirik A. Nygaard <eirikald@pvv>