English summary at the end.

NTNU-maler for LaTeX-Beamer

Denne side beskriver en mal for å lage presentasjoner i LaTeX ved bruk av Beamer-pakken, som følger NTNUs offisielle powerpointmal. Malen ble oppdatert 27. oktober 2005 med bakgrunnsfarger for bokser og 5. juli 2006 med en liten fargekorrigering. Januar 2008 ble NTNU-logoene endret etter at slagordet ble tatt bort (nb: kun engelsk mal fikset).

Bruk

Gitt at du har installert som beskrevet under, kan du bruke følgende latex-fil som utgangspunkt for dine presentasjoner.

Kompiler etterpå latex-koden din med pdflatex.

Installasjon

Malen er installert på alle unix-maskiner på NTNU som bruker "store"-systemet. Spør din lokale driftsadministrator.

Installasjon på Windows-maskin som kjører MikTeX

(Hvis du bruker noe annet enn MikTeX, anbefales det at du først går over til MikTeX før du gjør noe annet)

Hent ned beamerntnu.zip og pakk den ut i katalogen C:\Miktex\texmf\tex\latex\. Etterpå må du inn i MikTeX Options, og trykke på 'Refresh now'.

Installasjon på Unix-maskin (som kjører TeXLive)

(Hvis du ikke vet om du har TeXLive på din unix/linux-maskin, så har du sannsynligvis det)

Hent ned beamerntnu.tar.gz og gjør dette som root:

# cd /usr/share/texmf/tex/latex/
# tar xvzf /en/korrekt/katalogsti/beamerntnu.tar.gz
# mktexlsr
Førstnevnte sti her kan variere litt fra installasjon til installasjon, det kan også være /usr/local/share/... eller lignende.

Om Beamer

Beamer er den beste og mest populære måten å lage slides på for LaTeX. Med Beamer følger det også med en ypperlig manual,

English summary

This is a version for making official NTNU-presentations with the use of LaTeX and the LaTeX-package Beamer.

To install, download the files above and unpack them to a suitable place inside your local TeX-installation on your computer. If you are using a unix-machine, issue the command mktexlsr to tell your TeX-installation that you have added some packages.

To use, start off with the example given above, remember to ask for the english version by writing \usetheme{ntnuenglish}.