En introduksjon til LaTeX

Et 53-siders foredrag skrevet av Håvard Berland initielt høst 2004, med årlige oppdateringer. Det tar for seg valg av LaTeX-distribusjon for Linux/Unix og Windows, editorer, grunnleggende LaTeX, matematikk i LaTeX, pekere videre, og noen eksempler på tilleggspakker til slutt.

Slides fra foredrag:

Mer LaTeX-hjelp

Dokumentasjon for utvalgte LaTeX tilleggspakker

amsldoc
User's guide to the amsmath package
fancyhdr
Page layout in LaTeX.
listings
For å inkludere kildekode i alle mulige språk i dokumentet.
subfig
For "under"-figurer.
caption
For å endre utseende på captions til figurer og tabeller.
tikz/pgf
Skriving av grafikk
SIunits
For korrekt typesetting av tall med enheter.
showkeys
Viser navn på alle referanser. Nyttig i skriveprosessen.
Beamer
For å lage slides med LaTeX.
makeindex
For indeks/register-generering.
Symbols
The Comprehensive LATEX Symbol List, 91 sider med symboler.
babel
Pakken for å gjøre latex norsk-vennlig (også andre språk). Dokumentet er på 462 sider, dette utdraget fra side 222 er mest aktuelt å lese.
XYGuide
Pakke for å tegne kommutative diagrammer i matematikk, men kan brukes til mye.

Andre introduksjoner til LaTeX

Wikibooks: LaTeX
Over 300 sider
En introduksjon til LaTeX
Dag Langmyhr, UiO (2009), 50 slides.
LaTeX for viderekomne
Dag Langmyhr, UiO (2009), 45 slides.
LaTeX for viderekomne
Harald Hanche-Olsen, NTNU (2005), 35 slides
The Not So Short Introduction to LaTeX2e
Oppdatert 2008. Engelsk, 153 sider. Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Shclegl

Bøker

Lenker til Tapir fagbokhandel.
LaTeX : A document preparation system
Boka til Leslie Lamport
The LaTeX Companion
Goossens, Mittelbach og Samarin. Beskriver mer avansert LaTeX og flere tilleggspakker

Diverse

Figtex2eps
Tegne figurer i xfig med LaTeX-kode inni.
Wikipedia: LaTeX
Leksikalsk beskrivelse av LaTeX
Rapportskriving i LaTeX
for matematikkstudenter. Inneholder latex-maler for prosjekt/diplom-oppgaver.
Slides fra foredraget er lisensiert under CC-BY-SA 3.0.

Håvard Berland — 2010