Difference between revisions of "Webreglement"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (2 revisions)
 
(added ntnu webreglement.)
Line 5: Line 5:
 
* Bruker er selv ansvarlig for det som presenteres på brukers web-sider. PVV tar ikke ansvar for hva bruker presenterer på sin personlige hjemmeside. Dersom materiale her er i strid med noen av ovennevte punkt kan PVV ta affære i henhold til PVVs reglement. Bruker stilles fremdeles som ansvarlig.  
 
* Bruker er selv ansvarlig for det som presenteres på brukers web-sider. PVV tar ikke ansvar for hva bruker presenterer på sin personlige hjemmeside. Dersom materiale her er i strid med noen av ovennevte punkt kan PVV ta affære i henhold til PVVs reglement. Bruker stilles fremdeles som ansvarlig.  
 
* Ellers gjelder den til en hver tid gjeldene praksis mht. private web-sider ved NTNUs studentdatasaler også PVV.  
 
* Ellers gjelder den til en hver tid gjeldene praksis mht. private web-sider ved NTNUs studentdatasaler også PVV.  
 +
* Følg NTNUs webreglement
  
 
Reglene ble vedtatt på styremøte i PVV, fredag 26. april 1996.  
 
Reglene ble vedtatt på styremøte i PVV, fredag 26. april 1996.  
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 15:00, 16 March 2022

Da PVV benytter NTNU sitt datanett er vi underlagt deres reglement. Dette medfører følgende:

  • Rent kommersielle web-sider er IKKE tillatt. Dette gjelder uansett om tjenesten tilbys fra privat hjemmepartisjon, en web-server som kjører på en av PVVs maskiner, eller fra en privat maskin tilknyttet PVVs nett. Jfr. IT-reglementets §1.1 og §4.1.
  • Det er ikke tillatt å distribuere materiale over web-sidene på en måte som er i strid med lisensbetingelser eller opphavsrett. Jfr. IT-reglementets §4.6.
  • Det er ikke tillatt å distribuere pornografiske eller anstøtelige bilder på web-sidene. Jfr. IT-reglementets §4.6.
  • Bruker er selv ansvarlig for det som presenteres på brukers web-sider. PVV tar ikke ansvar for hva bruker presenterer på sin personlige hjemmeside. Dersom materiale her er i strid med noen av ovennevte punkt kan PVV ta affære i henhold til PVVs reglement. Bruker stilles fremdeles som ansvarlig.
  • Ellers gjelder den til en hver tid gjeldene praksis mht. private web-sider ved NTNUs studentdatasaler også PVV.
  • Følg NTNUs webreglement

Reglene ble vedtatt på styremøte i PVV, fredag 26. april 1996.