User:Eirikwit

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Eirik Wittersø ble medlem i PVV høsten 2018. Han ble med i styret våren 2019, ble nestleder høsten 2019 og Leder høsten. 2020